Контраст
Шрифт

Вакансії

Вакансії 3 Спеціального центру швидкого реагування

Для забезпечення комплектування посад, що заміщуються особами рядового і начальницького складу в органах чи підрозділах цивільного захисту, їх керівники (начальники) забезпечують організацію роботи з відбору кандидатів для прийняття на службу цивільного захисту.
 
На службу цивільного захисту із зарахуванням до кадрів ДСНС приймаються на конкурсній та контрактній основі громадяни з повною загальною середньою освітою, які досягли 18-річного віку, відповідають кваліфікаційним вимогам і здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я виконувати службовий обов’язок.
 
Під час вивчення питань щодо кандидата для прийняття на службу цивільного захисту проводиться:
  • професійно-психологічний відбір шляхом визначення професійно важливих психологічних якостей особистості та відповідності їх вимогам щодо професійної діяльності (спеціальності);
  • соціально-правовий відбір кандидата, який пройшов професійно-психологічний відбір, шляхом вивчення його документів (свідоцтва про народження, паспорта громадянина України, військового квитка, трудової книжки, документів про освіту, характеристик з попередніх місць роботи чи навчання за останні три роки, свідоцтва про укладення шлюбу та народження дітей, довідки від житлово-експлуатаційної організації про склад сім’ї), ділових та особистих якостей, попередньої трудової діяльності (проходження служби), мотивів вступу на службу цивільного захисту;
  • оцінка рівня фізичної підготовки кандидата за встановленими в ДСНС нормативами;
  • стан його здоров’я за результатами медичного огляду закладом охорони здоров’я, яким видається медична довідка про стан здоров’я кандидата за формою, затвердженою МОЗ.

Кандидат ознайомлюється з нормативно-правовими актами, що регламентують порядок проходження служби цивільного захисту, специфікою діяльності органів і підрозділів цивільного захисту, характером майбутньої роботи, умовами грошового, матеріального та пенсійного забезпечення, соціального захисту тощо.

 

3 Спеціальний центр швидкого реагування проводить відбір на такі вакантні посади:

№ з/п Підрозділ Посада Вакансій Дата початку Дата завершення прийому документів