ГоловнаПро центрСтатут
 Версія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

"28" жовтня 2016 року

 

 

 

 

 

 СТАТУТ

3 СПЕЦІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ШВИДКОГО

РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

(ідентифікаційний код – 33113264)

(нова редакція)

 

с. Жеребкове, Ананьївський р-н, Одеська обл.

2016

 

1.Загальні положення

 

 

за межами України – за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі міжнародних договорів;

у межах України – за рішенням ДСНС України;

у зоні відповідальності – за рішенням начальника 3 СЦШР з подальшим інформуванням ДСНС України.

 

українською мовою -

3 СПЕЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ                 З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

англійською мовою -

3 SPECIAL CENTER OF RAPID RESPONSE OF STATE EMERGENCIES SERVICE OF UKRAINE

 

Скорочене найменування:

 

українською мовою -

3 СЦШР ДСНС України

англійською мовою -

3 SCRR

Юридична адреса:

с. Жеребкове, Ананьївський р-н, Одеська обл., Україна, 66410

 1.20. Діяльність 3 СЦШР здійснюється під організаційним та методичним керівництвом ДСНС України.

 1. Структура 3 СЦШР
  • Діяльність 3 СЦШР організовується за територіальним принципом. Вирішення покладених на 3 СЦШР завдань забезпечує його керівництво.
  • Структуру, штат та дислокацію 3 СЦШР за поданням начальника 3 СЦШР затверджує Голова ДСНС України.
 2. Принципи і мета діяльності 3 СЦШР
  • Принципами діяльності 3 СЦШР є:
   • Обов’язкове та першочергове виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню НС техногенного та природного характеру, загибелі людей і мінімізацію їх негативних наслідків.
   • Безумовне надання переваги забезпеченню раціональної та превентивної безпеки життєдіяльності населення.
   • Ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для організації запобігання НС і реагування на них.
   • Забезпечення комплексного обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування об’єктів і територій, що знаходяться в зоні відповідальності 3 СЦШР тощо.
   • Пріоритетність завдань, пов’язаних з рятуванням життя і охороною здоров’я людей та збереженням довкілля.
   • Забезпечення постійної готовності до оперативного реагування на НС на всій території України як в мирний час, так і в умовах особливого періоду.
   • Постійне підтримання високого рівня професіоналізму особового складу, якість підготовки яких повинна відповідати міжнародним стандартам з аварійно-рятувальної справи.
  • Метою діяльності 3 СЦШР є:
   • Запобігання виникненню НС, мінімізація їх наслідків та захист населення і територій.
   • Невідкладне реагування на НС, проведення пошукових, аварійно-рятувальних, піротехнічних, спеціальних та інших невідкладних робіт на об’єктах і територіях.
   • Захист навколишнього природного середовища, локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

       4.Права та обов’язки 3 СЦШР

 1. Основні завдання та функції 3 СЦШР
  • Основними завданнями 3 СЦШР є:

5.1.1.  Виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків НС.

5.1.2.  Проведення під час виникнення НС на об’єктах і територіях          аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних, спеціальних та відновлювальних робіт, участь у здійсненні заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення під час виникнення НС, а також надання населенню допомоги в умовах низьких температур за рішенням ДСНС України.

5.1.3. Здійснення заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення НС техногенного, природного і військового характеру в мирний час та особливий період на території України, ліквідації їх наслідків.

5.1.4. Постійне та обов'язкове аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі суб’єктів господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення НС.

5.1.5. Проведення піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів,  що залишилися на території України після воєн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях).

 

 

5.3.    Бере участь у:

5.3.1.  Розробленні та погодженні планів реагування на НС на об’єктах і територіях.

5.3.2.  Ліквідації наслідків НС та наданні допомоги населенню під час здійснення заходів територіальної оборони та антитерористичних операцій.

5.3.3.  Роботах із санітарної обробки населення, спеціальної обробки техніки та іншого майна, знезаражування, демеркуризації будівель, споруд і територій.

5.3.4.  Заходах щодо евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей із зон НС регіонального та державного рівнів.

5.3.5.  Локалізації та ліквідації лісових і торф’яних пожеж.

5.3.6.  Підриві льодових заторів, які загрожують гідротехнічним спорудам, під час весняного льодоходу.

5.3.7.  Локалізації аварій на нафтогазових, енергетичних, водопровідних, каналізаційних і технологічних мережах.

5.3.8.   Перевезенні інженерної та іншої спеціальної техніки під час проведення аварійно-рятувальних робіт та ліквідації НС.

5.3.9.   Проведенні інженерної розвідки маршрутів, осередків ураження, розчищенні завалів, прокладанні й утриманні шляхів.

5.3.10.  Утворенні огороджувальних протипожежних смуг.

5.3.11.  Механізації робіт із будівництва споруд і сховищ.

5.3.12.  Проведенні розвідки джерел води, бурінні свердловин, лабораторному аналізі води, очистці забрудненої води та обладнанні пунктів водопостачання.

5.3.13.  Проведенні експресного лабораторного аналізу проб ґрунту, повітря та води на вміст небезпечних хімічних речовин, спектрометричного аналізу радіоактивних речовин у пробі.

5.3.14.  Поводженні (збиранні, транспортуванні та нейтралізації) з небезпечними відходами.

5.3.15.  Проведенні спеціальних заходів із нейтралізації небезпечних хімічних речовин на ділянках місцевості, доріг і споруд.

5.3.16.  Проведення  обстежень гідроспоруд, місць масового відпочинку людей.

5.3.17.  Підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації наслідків НС.

5.4.    Надає за договорами на платній основі додаткові платні послуги, що не суперечать та не заважають основній діяльності 3 СЦШР. Перелік додаткових послуг, умови їх надання та порядок використання одержаних за надання цих послуг коштів визначаються чинним законодавством.

 1. Порядок організації чергування, проведення аварійно- рятувальних робіт

6.1.     У підрозділах 3 СЦШР організовується цілодобове чергування, порядок якого встановлюється ДСНС України. Підрозділи 3 СЦШР залучаються до аварійно-рятувальних, відновлювальних робіт, робіт з радіаційного та хімічного захисту населення і територій, робіт з розмінування та гуманітарного розмінування на всіх об’єктах, територіях та у водних акваторіях у зоні відповідальності 3 СЦШР, незалежно від форм власності, якщо інше не передбачено чинними нормативно-правовими актами.

6.2.     Сили та засоби 3 СЦШР залучаються до проведення аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків НС та інших завдань, передбачених чинним законодавством, у порядку, визначеному ДСНС України.

6.3.   Порядок організації та проведення підрозділами 3 СЦШР аварійно-рятувальних робіт визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами ДСНС України.

6.4.   Зони відповідальності 3 СЦШР визначаються наказами ДСНС України. Безпосереднє керівництво підрозділами 3 СЦШР під час ліквідації наслідків НС здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків НС. – особа, яка прибула на місце події і має допуск до керівництва зазначеними роботами, якщо інше не встановлено нормативними актами.

 1. Майно 3 СЦШР та фінансування
  • Майно 3 СЦШР становлять матеріальні цінності, що закріпленні за ним, та оборотні кошти, одержані в установленому порядку.

 Майно 3 СЦШР є державною власністю і закріплене за ним на праві оперативного управління. 3 СЦШР використовує закріплене за ним майно лише за його цільовим та функціональним призначенням. Облік, інвентаризація, зберігання, списання, використання та передача майна здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Кошти або майно 3 СЦШР не підлягають розподілу та не можуть бути використані з метою одержання вигоди.

 1. Управління (керівництво) 3 СЦШР
  • Управління (керівництво) 3 СЦШР безпосередньо здійснює начальник 3 СЦШР.
  • Начальник 3 СЦШР призначається та звільняється з посади Головою ДСНС України.
  • Начальник 3 СЦШР забезпечує діяльність, належний рівень готовності до проведення пожежних, пошукових та аварійно-рятувальних робіт, аварійно-відновлюваних та запобіжно-профілактичних робіт, ліквідації наслідків НС, ефективне використання і збереження закріпленого за 3 СЦШР державного майна, збереження життя та здоров’я підлеглого особового складу та працівників.
  • На посаду начальника 3 СЦШР призначаються особи в порядку, встановленому чинним законодавством.
  • Начальник 3 СЦШР представляє інтереси 3 СЦШР в органах виконавчої влади, діє від імені 3 СЦШР у відносинах з юридичними, фізичними особами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.
  • На час відсутності начальника 3 СЦШР (довгострокове відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує за рішенням начальника 3 СЦШР один із заступників або інша визначена ним особа.

8.7. Начальник 3 СЦШР відповідає за:

8.7.1. Виконання покладених на 3 СЦШР завдань і функцій.

8.7.2. Підбір, розстановку і закріплення, професійну підготовку, морально-психологічний стан, готовність до виконання покладених завдань, суворе дотримання дисципліни, антикорупційного законодавства особами рядового і начальницького складу та працівниками.

8.7.3. Підготовку пропозицій щодо структури, штату, оптимізації, реорганізації або ліквідації 3 СЦШР.

8.7.4. Організацію роботи та несення служби особовим складом                         3 СЦШР відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

8.7.5. Забезпечення належних умов особам рядового і начальницького складу та працівникам 3 СЦШР для виконання функціональних обов’язків і здійснення контролю за дотриманням розпорядку дня, додержанням форми одягу та порядку в службово-побутових приміщеннях особового складу.

8.7.6. Забезпечення виконання заходів безпеки праці під час несення служби, виконання пошукових, аварійно-рятувальних, спеціальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС, навчання з охорони праці, дотримання законодавства про охорону праці.

8.7.7. Організацію зберігання, обслуговування та підтримання належного стану майна, техніки, матеріально-технічних засобів та запасів 3 СЦШР відповідно до законодавства, здійснення правочинів у межах повноважень.

 8.7.8. Організацію та здійснення попереднього і поточного внутрішнього  контролю, розгляд матеріалів контрольних заходів і відповідно до чинного законодавства вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

8.7.9. Належне реагування на прояви порушень антикорупційного законодавства.

8.7.10. Організацію матеріально-технічного забезпечення 3 СЦШР шляхом накопичення, збереження та раціонального й доцільного використання техніки та майна, що йому належить на праві оперативного управління.

8.7.11. Збереження інформації про державну та службову таємницю, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

8.7.12. Контроль та створення умов для належного зберігання майна, цільове та ефективне використання коштів, матеріальних (нематеріальних) та трудових ресурсів.

8.7.13. Формування та виконання плану діяльності.

8.7.14. Створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової та бюджетної звітності  відповідно до чинного законодавства та забезпечення збереження, оброблення первинних документів, реєстрів та звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років. 

прийом на службу, призначення на посади та звільнення з посад осіб середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту;присвоєння чергових спеціальних звань особам середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту.8.8.8. Укладати та розривати трудові угоди з працівниками 3 СЦШР.

8.8.9. Укладати договори (господарські, повної матеріальної відповідальності тощо) та відповідні контракти.

 8.8.10. Представляти інтереси в державних органах влади, органах місцевого самоврядування та в суді, установах, організаціях, на підприємствах особисто або давати на це доручення підлеглому особовому складу та працівникам 3 СЦШР.

8.8.11. Застосовувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення на підлеглий особовий склад з числа осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників, преміювати особовий склад та працівників відповідно до вимог чинного законодавства та у межах повноважень.

8.8.12. Порушувати клопотання перед ДСНС України про нагородження підпорядкованого особового складу державними нагородами, заохочувальними відзнаками ДСНС України тощо.

8.8.13. Виїжджати на місця аварій та стихійного лиха відповідно до встановленого порядку, керувати роботою особового складу із їх ліквідації.

8.8.14. У встановленому порядку розробляти, погоджувати та забезпечувати затвердження кошторису, організовувати його виконання, а також здійснювати контроль за правильним і економним витраченням бюджетних коштів, коштів спеціального фонду, матеріальних ресурсів, додержанням фінансово-розрахункової дисципліни та своєчасним поданням бухгалтерської та статистичної звітності.

8.8.15. Проводити огляд, планові та раптові перевірки наявності, стану збереження і правильного використання техніки, пального, інших матеріальних цінностей, їх готовності до дій за призначенням.

8.8.16. Зупиняти аварійно-рятувальні роботи, якщо виникла підвищена загроза життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації НС.

8.8.17. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

8.8.18. Надавати всі види відпусток, передбачених законодавством, особам рядового та начальницького складу та працівникам 3 СЦШР.

8.8.19. Встановлювати посадові оклади, додаткові види грошового забезпечення й надбавки в межах мінімального і максимального розміру, всі види доплат, премій та матеріальної допомоги особам рядового і начальницького складу та працівникам 3 СЦШР. з урахуванням вимог чинного законодавства.

8.8.20. Має право підпису документів стосовно діяльності 3 СЦШР, із взаємовідносин з банківськими установами, державними органами, а також  документів, необхідних для забезпечення фінансово-господарської діяльності
3 СЦШР.

 1. Порядок комплектування, соціальні права та гарантії працівників 3 СЦШР

9.1. Працівники 3 СЦШР реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору. Посади працівників, віднесені до категорії рятувальників відповідно до чинного законодавства, комплектуються на контрактній основі. Контракт укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

 

9.2. Трудові відносини, особливості праці та відпочинку працівників           3 СЦШР регулюються законодавством України про працю.

9.3. На працівників 3 СЦШР поширюються усі обов’язки, права, пільги, компенсації та соціальні гарантії. Оплата праці працівників здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством та керівними документами ДСНС України.

9.4. Встановлення надбавок, доплат та преміювання працівників здійснюється тільки в межах видатків, передбачених кошторисом.

9.5. Мінімальна заробітна плата не може бути нижчою за рівень мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.

9.6. Тривалість робочого часу і відпочинку працівників у період між пожежно-рятувальними, пошуковими та аварійними роботами та під час виконання у разі їх залучення до цих робіт регламентується трудовим розпорядком дня.

9.7. В окремих випадках (ліквідація наслідків аварій та катастроф, виїзд на пошук або аварійно-рятувальні, спеціальні роботи чергових підрозділів або за межі зоні відповідальності) працівники, які перебувають на відпочинку, можуть залучатися наказом начальника 3 СЦШР до виконання своїх посадових обов’язків в установленому законодавством порядку.

9.8. Інтереси трудового колективу у разі створення представляє профспілковий комітет первинної організації профспілки.

 1. Ліквідація і реорганізація 3 СЦШР

 

 

 

 1. Порядок внесення змін до Статуту

Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється відповідно до чинного законодавства.

_________________________________________________________

    Твіт